Terapi

Psykoterapi | Coaching | Parterapi | Parcoaching

I mottagning i centrala Malmö erbjuder jag olika former av samtal och terapi utifrån den situation du är i och det du vill förändra. Du kan ha fastnat i oönskade mönster och är i behov av att finna nya vägar för att må bättre. Du kan komma själv, med din partner eller familj. Resurser tydliggörs och det friska fokuseras och tydliga mål för terapin klargörs.

Psykoterapi

Upplever du en livskris, depression, oro, låg självkänsla eller känner du dig utbränd? Vill du hitta en mening med livet igen? Känner du en avsaknad av energi, att du inte fungerar optimalt. Du vill njuta av livet men känner kanske att du fastnat i negativa tankar. Kanske mår du dåligt och förstår inte varför. Kanske har du svåra upplevelser med dig. Genom att bli medveten om Dina känslor och beteende så kan Du också förändra din situation och mer börja njuta av livet.

Coaching

Du har kanske kommit till en punkt i livet där du behöver en förändring. Det kan vara svårigheter i familjen, i parrelationen, i föräldraskapet eller arbetslivet. Vi hjälps åt att formulera dina mål och vad som behöver förändras. Du kanske redan vet vad du vill uppnå men inte hur eller så behöver du hjälp att ta reda på vad just du längtar efter. Hur vill du att ditt liv ska se ut för att du ska vara nöjd? Vi hjälps sedan åt att ta reda på vad som behöver bli annorlunda, förändras och hända. Vi arbetar på ett lösningsfokuserat sätt, här och nu och i framtiden och fokuserar på möjligheter, styrkor och resurser. Det kan vara från ett besök till flera. De positiva framstegen kommer ofta snabbt.

Parterapi

Parterapi kan vara till stor nytta när ni upplever att ni inte längre har något gemensamt, när sexlivet inte fungerar, vid olika uppfattningar om barnen, vid ständiga konflikter, dålig kommunikation, vid vårdnadstvister, när ni ska skiljas och vill skapa en bra separation.
Syftet med parterapi är att komma vidare i konflikter, känsliga frågor och svårighet som ni på egen hand inte har kunnat lösa. Vi arbetar mer djupgående med relationen och resultatet blir ofta en större tillfredställelse och känsla av samhörighet och vi-känsla i relationen.
Många söker parterapi vid otrohet. Otrohet är svårt att hantera och sätter ofta djupa spår där tryggheten i relationen sätts ur spel. Om det blir för svårt för er att förlika er med det som skett och närma er varandra kan det vara bra att söka terapi. Det är ett arbete att ta sig ur de mönster som en otrohet kan skapa av kontroll och skuld men det går att gå vidare, det går att förlåta men tar ofta tid. I EFT, Emotional Focused Therapy for Couples, ses otrohet som en anknytningsskada och ett reparationsarbete behövs där tryggheten långsamt kan återskapas.

Parcoaching

Går relationen på sparlåga? Ni har inga större problem men inte heller så kul ihop. Vill ni fördjupa er relation, öka attraktionen och skapa en större närhet och intimitet. Då kan parcoachning vara något för er. Vi formulerar vad ni vill utveckla och hjälps åt att hitta lösningar som passar just er.

Kontakt

Ulla Carnehult Lindberg
Leg Psykoterapeut. Familjeterapeut, Socionom

Handledare och lärare i psykoterapi UHÄ 45 hp

Telefon: 070-292 99 71
e-post: ulla@ul-psykoterapi.se

Besöksadress:
Innerstadens Psykoterapi
Rörsjögatan 26, 2 vån

Postadress:
Kaprifolgatan 11
213 62 Malmö

Innerstadens Psykoterapi:
innerstadenspsykoterapi.se