Handledning

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings Universitet, 45 hp.

Handledningen är en möjlighet till reflektion kring ditt arbete utifrån de behov, valt fokus och de önskemål du eller ni har.

Genom reflektion och sortering i ärendet kan handledningen ge perspektiv på vad som tillhör ärendet och vad som tillhör mig själv. Arbete med människor innebär arbete med sig själv. Att möta människor som har det svårt är ofta väldigt krävande och vi är vårt eget verktyg. Att ta hand om oss själva och vårt eget välmående är viktigt och handledning förebygger överbelastning.

Handledningen kan vara metod, ärende och processinriktad och är ofta en kombination av dessa. Handledningen kan också utgå från en specifik modell eller teori. Jag är familjeterapeut och väl förtrogen med den lösningsfokuserade metoden som jag både utbildat och handlett i.

Ofta sker handledningen i grupp, vilket innebär att man får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. En av mina uppgifter som handledare är att skapa en tydlig struktur och ett tryggt klimat så att alla i gruppen kan komma till tals.

Jag erbjuder också chefshandledning.

Välkommen!

/ Ulla Carnehult Lindberg

Kontakt

Ulla Carnehult Lindberg
Leg Psykoterapeut. Familjeterapeut, Socionom

Handledare och lärare i psykoterapi UHÄ 45 hp

Telefon: 070-292 99 71
e-post: ulla@ul-psykoterapi.se

Besöksadress:
Innerstadens Psykoterapi
Rörsjögatan 26, 2 vån

Postadress:
Kaprifolgatan 11
213 62 Malmö

Innerstadens Psykoterapi:
innerstadenspsykoterapi.se