Ulla Carnehult Lindberg

Om mig

Ulla - HIGHJag är socionom och leg psykoterapeut med systemisk, familjeterapeutisk inriktning samt handledare och lärare i psykoterapi.

Jag började som terapeut i slutet av 80 talet framförallt med ungdomar och vuxna med beroende och deras familjer. Sedan slutet av 90 talet har jag utbildat och handlett personalgrupper inom socialtjänst, skola, sjukvård mm. Från 2006 har jag erbjudit psykoterapi i privat praktik och tagit emot enskilda, par och familjer.

Inom familjeterapin är den lösningsfokuserade terapin och det salutogena synsättet mina främsta utgångspunkter. Resurser lyfts, det friska och det som ger en känsla av sammanhang fokuseras och mål för det gemensamma arbetet tydliggörs. Andra terapeutiska skolor som inspirerar mitt arbete är den existentiella med fokus på hur vi lever våra liv utifrån våra personliga värden och den betydelse det får för hur vi mår.

Jag är också utbildad i IPT, Interpersonell Psykoterapi, en terapiform med starkt fokus på våra relationer och som visat goda resultat vid depression samt utbildad i EFT, Emotional Focused Therapy for Couples, en strukturerad väldokumenterad korttidsterapi för par med bas i anknytningsteorin.

Varmt välkommen att kontakta mig!